Zajímavé realizace roku 2018

Rádi bychom Vás seznámili s některými zajímavými realizacemi akcí v roce 2018. Vzhledem k tomu, že jsme pracovali na více jak 200 stavebních akcích v roce 2018, není možné popisovat každou akci. Proto jsme vybrali na ukázku jen některé akce, které považujeme za profesně nejzajímavější. 

U té první akce, se jedná se o historizující repliky velmi vysokých dveřních stěn pro objekt Českého vysokého učení technického, dopravní fakulty v Praze.

Druhá akce popisuje realizaci rekonstrukce dveří a zárubní pro Nemocnici Český Brod při zachování provozu nemocnice.

Třetí akce podává informaci o realizaci dodávky dveřních technologí pro budoucí kliniku na Praze 4.

Čtvrtá akce informuje o realizace dodávky a montáže v Základní škole Brandýs nad Labem, kam byly dodávány a namontovány protipožární dveře těsně před začátkem školního roku.

Pátá zajímavá akce byla dodávka speciálních dveří do objektu společnosti ARCA v Praze.

Vedle těchto již zmíněných akcí jsme také připravovali realizaci dodávky a montáže zabezpečení požárních a bezpečnostních úseků v oblasti informačních technologií.

České vysoké učení technické, Praha

Realizace Rekonstrukce části objektu ČVUT - fakulta dopravní Horská 3, Praha 2, Nové Město

V druhé polovině roku 2018 jsme se podíleli na realizaci rozsáhlé rekonstrukce části objektu ČVUT, na fakultě dopravní v Praze. Jedná se o výměnu historických dveří, resp. architektonicky chráněných dveřních stěn, které oddělují jednotlivá křídla budov této vysoké školy. Výška dveřních stěn dosahuje u některých dveří až 4250 mm, přičemž současně se jednalo o striktní architektonický požadavek na výrobu replik původních stěn, ovšem již se splněním aktuálních bezpečnostních a požárních požadavků. Výsledně se tedy jedná o požární, kouřotěsné stěny, s panikovými zámky a s přípravou na čipový systém pro řízení přístupových práv do jednotlivých křídel objektu této vysoké školy.

Nemocnice Český Brod

Nemocnice Český Brod - dodávka, montáž a certifikace dveří objektu za současného provozu

Tato akce spočívající v demontáži starých dveří, dodávky nových dveří a zárubní byla velmi náročná z důvodů současného provozu objektu nemocnice, což kladlo vysoké požadavky na logistiku dodávek, a to v návaznosti na připravenost jednotlivých částí, a organizaci a řízení montáže na tomto objektu. Celá realizace byla dle požadavků generálního dodavatele rozdělena do 3 etap, přičem tyto 3 etapy se prolínaly všemi čtyřmi nadzemními patry.


SHILL Dental klinika

Administrativní budova MPP - SHILL DENTAL CLINIL v Praze

Realizace dodávky dveřních technologií pro tuto budoucí kliniku na Praze 4 je zajímavá především z požadovaného řešení na dodávku bezfalcových dveří, s kruhovými okny a s Pb vystýlkou o tloušťce 1 až 2 mm, podle požadavků projektanta a to ve dveřích i sklech pro ochranu.


Základní škola Brandýs nad Labem

Pro tuto školu byla realizována během letních prázdnin roku 2018 dodávka 50 ks protipožárních dveří do různých pavilonů této školy včetně výměny ocelových zárubní. Vzhledem k tomu, že školní rok začíná v září nemohlo dojít k žádné možnosti posunutí termínu dokončení akce, takže naši specialisté pro splnění tohoto termínu pracovali i v sobotu a neděli aby školáci už mohli přijít do školy s novými dveřmi. Dodávka dveří a zárubní byla realizována ve veselých barvách dle požadavků vedení školy a pevně věříme, že se i tato barevnost pozitivně podepíše na školních výsledcích žáků.

Kanceláře ARCA

Pro společnost ARCA byla realizována dodávka 15 ks bezfalcových dveří s elektronickými zámky, které byly napojeny na bezpečnostní a požární systém celého objektu. I když projektově se jednání o známé řešení, faktická realizace dodávky a nastavení si vyžadovala maximální technické know-how našich specialistů. Kanceláře společnosti ARCA jsou blízko sídla společnosti AVAST, kde jsme realizovali zakázku v roce 2017.