Profesní certifikáty

Prokázání profesní způsobilosti a oprávnění k úřední certifikaci dveřních uzávěrů se prokazuje vystavenými certifikáty jednotlivých výrobců, kteří v rámci své politiky kvality potvrzují dosaženou kvalifikaci pro instalaci svých výrobků - především v oblasti požárního zabezpečení.

V důsledku přijetí nového nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a vzhledem k tomu, že certifikáty jsou vystaveny vždy na jméno konkrétního pracovníka včetně další osobních údajů nelze tyto certifikáty veřejně publikovat na webu.

Požádejte prosím o předložení těchto certifikátů kdykoliv v průběhu osobních jednání s našimi pracovníky.