NAŠE NABÍDKA ATYPICKÝCH A SPECIÁLNÍCH SLUŽEB

Protipožární dveře, zárubně, stěny

Protipožární dveře jsou velice důležitým prvkem v našich BD, kancelářích, garážích. Zamezují šíření požárů, kouře a chrání lidi dle popisu požárních úseků a z toho plynoucí popis požárních dveří EI/EW a čas ochrany 30-45-60-90 min. 

Níže jednoduché rozdělení dveřních uzávěrů dle požadavků na PBS:

- požární uzávěry bránící šíření tepla označujeme EI

- požární uzávěry omezující šíření tepla označujeme EWInteriérové dveře

Interiérové dveře neboli vnitřní dveře jsou velice důležitým prvkem v našich domech, bytech, chalupách či firmách. Je velice důležité, abyste výběru interiérových dveří věnovali velkou pozornost a velkou pečlivost. Pokud si vnitřní dveře vyberete správně, tak máte na celý život vystaráno. Máme pro Vás připravenou zajímavou nabídku českých výrobců dveří.

Produkty

Ocelové dveře/vrata

Protipožární uzávěry oddělující požární úseky v objektu vyrábíme v typizovaných rozměrech, ale hlavně i zakázkově s rozměry atypickými přesně podle požadovaného stavebního otvoru.

Hlavní typy požárních uzávěrů EI/EW 30-180

Protipožární ocelové otočné dveře montujeme do technických místností, skladů a sklepů, parkovacích domů, garážích, kotelen atd.

Ocelová otočná vrata dodáváme do obchodních a výrobních hal, kolektorů, skladišť, škol, nemocnic, bioplynových stanic a všude tam, kde je požadována vysoká odolnost materiálu s ohledem na frekvenci a způsob používání.

Z ocelových profilů švýcarské firmy Jansen AG vyrábíme protipožární prosklené dveře, stěny a vitríny. Tyto instalujeme do vstupních hal, komerčních, bytových i obchodních center nebo na patrech a schodištích kancelářských budov.

Ocelové dveře vyrábíme i v nepožárním provedení, hladké nebo v designu kovářské repliky

Fotogalerie


Okna, dveře - plast, hliník, dřevo, ocel

Tyto výplně stavebních otvorů se vztahují vždy k určité poptávce od zákazníka a není možné to v krátkosti v textu vysvětlil. Proto je nejlepší nás oslovit a uděláme vám návrh a kalkulaci tak, aby to vyhovovalo vám i všem normám a závazným doporučením.

Panikové zámky, panikové hrazdy

Jedná se zejména o specifikace dveřního hardware na požárně únikových cestách dle norem ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, specifikace systému generálního a hlavního klíče a v neposlední řadě specifikacemi mechanického a elektronického zabezpečení. 

Požadavek na dodávku a montáž těchto systémů je vždy vhodné předem s námi konzultovat, tak aby výsledně bylo možné zodpovědně vystavit odpovídající certifikát dveřního uzávěru jako celku.

Nelze vystavit certifikát požárního uzávěru dokud nejsou beze zbytku splněny všechny předepsané podmínky bezpečnostních norem. Jedná se tedy o vysoce odbornou činnost, kterou smí provádět pouze náš kvalifikovaný a pravidelně proškolený nositel odpovídajícího certifikátu. Ten také svým podpisem garantuje odbornou instalaci i před dohledovými institucemi požární ochrany.

Servisem dveří předejít havarijním opravám 

Servis dveří v podstatě spočívá v periodické kontrole stavu dveří a zárubní, které byly namontovány našimi techniky. Předmětem tohoto servisu je seřízení celého komplexu dveřního vstupu - zárubeň - dveře - zámek - a navíc i elektronika dveří pokud vstup je v této konfiguraci. 

Proč je vhodné mít servis dveří? - například nevhodné promazání vnějšího dveřního zámku do domu nebo bytového objektu nesprávným olejem - může vést k zamrznutí zámku, následného zlomení klíče a komplikované a podstatně dražší opravě vstupu. V mnoha případech nelze jednoduše provést výměnu vložku zámku ale je nutno zadat výrobu vložky zámku podle stávajících klíčů majitelů - například v panelovém domě. Určitě je lepší mít servisované vstupy, které včas upozorní na nutnost například výměny některého komponentu, než riskovat komplikace s poruchami a havarijními opravami.  

Ocelové zárubně - zdivo, SDK, Ytong


klasické zdění, Ytong, SDK, rohové, s náběžnou hranou, obruby v provedení s těsněním v drážce, pevné či montované závěsy (panty) s požární odolností a atypické provedení nadsvětlíků a bočních světlíků...

Repliky a repase historických dveří

Unikátní oblastí naší specializace je výroba replik a repase historických dveří. Protože se jedná o vysoce odbornou činnost obrací se na nás například správci historických objektů nebo zákazníci, kteří renovují svoje objekty a chtějí v maximální možné míře zachovat původní ráz stavby. 

Vzhledem k tomu, že se jedná vždy o individuální výrobu a montáž historických dveří na zakázku je vždy nutná detailní osobní konzultace i na místě, kde chcete aby dveře byly výsledně instalován.

Montáže dveří všech typů a zednické práce nejen u bezpečnostních dveří

Montáž dveří všech typů našimi techniky dává každému klientovi garanci, že námi dodané dveře a zárubně všech typů jsou správně osazeny a namontovány. 

I když se na první pohled zdá, že instalovat dveře na závěsy, tedy lidově řečeno pověsit dveře na panty zárubně, je triviální záležitost, správná instalace a seřízení výsledně rozhoduje o tom zda dveře budou bezproblémově fungovat mnoho let. Tedy že dveře nebudou drhnout, jak proti podlaze nebo v zárubni, nebo se dveře nebudou samovolně otevírat nebo samovolně zavírat. Proč se to může stát? - protože nebyla použita správná zárubeň, nebyla správně zakotvena do příčky, nebyla přesně svisle usazena,  zárubeň je prohnutá protože při montáží nebyla správně zajištěna rozpěrkami, byla použita nesprávná expanzní montážní pěna, která prohnula dřevěné obložkové zárubně, apod. To je pouze část možných vad, které mohou vzniknout při neodborné svépomocné montáži.

Navíc i namontovat bezpečnostní vstupní křídlo dveří je fyzicky náročná operace, protože nezřídka váha bezpečnostních dveří přesahuje 80kg přičemž jejich instalace současně vyžaduje speciální montážní přípravky.

U protipožárních, bezpečnostních dveří je situace složitější v tom, že je potřeba nejen správně připravit vstupní otvor, jako takový z hlediska nosnosti, odolnosti zdi, ale pokud se jedná i o elektronické jištění dveří - například při požadavku na protipožární bezpečnost - je potřebné profesionálně instalovat elektrické přívody a následně zapojit elektronické komponenty dveří. Až na takto kompletně provedené práce v celém souhrnu můžeme následně vystavit odpovídající certifikáty na požární uzávěr.

Bezpečnostní dveře a kování RC2, RC3, RC4 od českých výrobců

Bezpečnostní dveře a kování výše uvedených typů jsou speciální prvky, které dávají zvýšenou míru bezpečnosti. Je potřebné vždy instalovat odpovídající typ kování na vhodný konstrukční typ dveří. Jistě nemá smysl dávat drahé bezpečností kování na dveře, které konstrukčně mají jen vnitřní obvodový rám a vnitřní výplň je tvořena papírovou voštinou... příkladů je pochopitelně daleko více.

Bezpečnostní dveře mají své třídy RC2, RC3, RC4, ale i typy dle konstrukce. Dřevěná výplň plná, kombinace dřevo a ocel či pouze ocelová konstrukce...

Před nákupem bezpečnostních dveří a kování je opět vhodné požádat o konzultaci vhodné kombinace konstrukčního typu dveří a bezpečnostního kování. Tímto způsobem se lze vyvarovat neefektivních nákladů.

Fotogalerie

Posuvné dveře - avantgardní řešení pro úsporu místa

Posuvné dveře které se zasouvají do tzv. pouzdra jsou velmi výhodné při netradičním řešení bytového prostoru a nebo, když je k dispozici velmi málo místa pro instalaci klasických otočných zárubní a dveří. 

Vzhledem ke složitosti montáže, instalace a seřízení nelze v žádném případě doporučit jen nákup bez profesionální montáže těchto dveří. 

Vyšší cena těchto dveří a neprofesionální instalace by mohla totiž způsobit celkovou nefunkčnost a tedy celkový špatný výsledek investice a tím by mohlo dojít ke zmaření vynaložených vašich nákladů.