Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní

UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA VNITŘNÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

I. Vlhkost

Výrobky jsou určeny pro užívání v standardních interiérových prostorech, což znamená, že se zde vlhkost vzduchu pohybuje v rozmezí 40 - 50 %. Pokud je vlhkost nižší, hrozí nadměrné vysoušení výrobků, pokud je vlhkost vyšší, hrozí průnik vlhkosti do konstrukce výrobků a může dojít k prohýbání a až nevratné deformaci dveří a zárubní. Proto je nezbytně nutné, užívat dveře a zárubně ve vyschlých prostorách bez nadměrné vlhkosti. Pozor, výrobky nesmí přijít do přímého kontaktu s nepřiměřeným množstvím vody, která může způsobit jejich trvalé poškození.

II. Teplota

Dveře jsou určeny k oddělení dvou interiérů, mezi kterými nedochází k extrémnímu rozdílu teplot. Jestliže je rozdíl teplot daných interiérů více než 10° C, může dojít k prohnutí výrobků vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých přírodních materiálů, a to i přes kvalitní povrchovou úpravu.

III. Klimatické podmínky pro užití dveří a zárubní

- minimální teplota prostředí 10° C, maximální teplota 35° C

- teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10° C

- vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 %

- relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %

V. Ošetřování výrobků

Povrch dveří a zárubní je chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem a adekvátním zacházením. Pro odstranění nečistot z povrchu dveří a zárubní proto stačí používat jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhčený. Nepoužívejte abrazivní či agresivní čisticí prostředky (práškové, na bázi chloru, apod.) nebo hrubý způsob čištění (drátěnky, kartáče, atd.). Rozhodně se vyvarujte používání vody jinak, než jen pouze pro navlhčení hadru, který důkladně vyždímejte. Prosklené plochy je potřeba ošetřovat pouze vlhkým, vyždímaným hadříkem nebo vhodným přípravkem pro čištění skel tak, aby nedošlo ke styku zasklívacího rámečku s nepřiměřeným množstvím volné vody. Doporučujeme skla umývat celoplošně, přestože sklo není špinavé celé. Sklo poté zlehka vytřete do sucha suchým hadrem.

Ve styku zárubně s podlahou vlhkost snadno proniká do konstrukce zárubně. Proto stírejte podlahu vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení dveří a zárubní nebo odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku necitlivého zacházení s vodou.

Pokud při malířských, natěračských či tapetářských pracích v bytě zakrýváte dveře a zárubně krycí folií a k upevnění používáte lepicí pásku, vždy předem vyzkoušejte vhodnost lepicí pásky na méně viditelném místě zárubně. Pozor, použití nevhodného typu pásky, nebo její nešetrné odstranění může způsobit trvalé poškození povrchu dveří či zárubní.

V. Údržba a seřizování

Dveře ani zárubeň nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře pokud jsou osazeny v obložkové zárubni mají bezúdržbové závěsy, doporučujeme jednou za rok nebo v případě potřeby seřízení závěsů (pokud je třeba). Některé závěsy se seřizují zašroubováním nebo naopak povyšroubováním případně podle montážního návodu. Jednou do roka doporučujeme promazání zámku (jeho pohyblivých částí) vhodným přípravkem.

VI. Mechanická odolnost

Dveře a zárubně jsou určeny pro standardní interiérové užívání výrobků. Je nutné se vyvarovat styku povrchu výrobků s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří či zárubní, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání či otevírání. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození výrobků. Nezkoušejte násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Dveře ovládejte zlehka, nepoužívejte násilí. Při otvírání a zavírání dveří používejte kliku! Jinak může dojít k poškození nebo vytržení zámku či protiplechu. Neprovádějte zásahy do konstrukce dveří a zárubní.

UPOZORNĚNÍ:

- při zavírání nebo otvírání dveří může dojít k poranění prstů, toto platí hlavně u malých dětí

- pozor u výrobků se sklem (prosklené dveře, prosklené stěny) může dojít vlivem nepřiměřeného namáhání k rozbití skla s následným rizikem poranění se o střepy (doporučujeme kalené sklo)

- zamezte prudkému otvírání nebo zavírání, které může způsobit poškození výrobku nebo poranění osob

- pád na kliku, závěsy či hranu dveří může způsobit poranění