Zajímavé a speciální realizace 

Rádi bychom Vás seznámili s některými zajímavými realizacemi za posledních sedm let, protože se domníváme, že by mohly být zajímavé a třeba i inspirativní z technického nebo realizačního řešení.

Vzhledem k tomu, že každoročně realizujeme stovky akcí, tak není možné popisovat každou zajímavou akci a proto jsme vybrali na ukázku jen některé akce od roku 2017, které považujeme za profesně nejzajímavější. Ve fotogalerii je malá ukázka našich akcí.

Penzion Bedřichov Špindlerům Mlýn - Realizace kompletní dodávky a montáže všech dveří.  Na základě přání zákazníka byla speciálně vyráběna tzv. drásaná dubová mořená dýha. Zároveň byly dodány vstupní protipožární dveře, v části penzionu také byla instalována interiérová lakovaná křídla, část z nich byla bezpolodrážková s atypickou výškou a s reverzním otvíráním. Součástí dodávky byla i vstupní stěna s nadsvětlíkem, v barvě RAL dle požadavku architekta. Realizace proběhla ve velmi krátkém termínu jednoho týdne v závěru roku 2023 tak, aby bylo možné provést  kolaudaci stavby před zimní sezónou. 

Chirurgie Esthe Praha - dodávka a montáž dveří do interiéru kliniky ovšem s požadavkem na montáž do původních 60 let starých ocelových zárubní a to i včetně kyvných dveří na operační sál. Dodávka byly realizována ve velmi krátkém termínu jednoho měsíce dle požadavku zákazníka. Velmi složitá byla především technická příprava/zaměření pro výrobu z důvodu nutnosti atypické výroby křídel a pak následná obtížná montáž - a to do původních velmi starých ocelových zárubní. 

Visionary Praha - vysoce nadstandardní kancelářské prostory, do kterých byla realizována dodávka a montáž ocelových dveří a zárubní s protipožární odolností EW 60min, a v tzv. kouřotěsném provedení. Součástí byla i dodávka elektronických zámků EL560 a zprovoznění systému.

Campus Brno Systal - nové kancelářské prostory - dodávka bezpolodrážkových dveří do nových ocelových zárubní a požadavkem na neprůzvučnost Rw které byly namontovány včetně osazení elektronickými zámky EL 560 v Brně našimi techniky. 

Billa Kolín - dodávka a osazení ocelových zárubní a následně také dodávka polodrážkových protipožárních dveří, jak jednokřídlých tak i dvoukřídlých v atypické výšce a šířce, osazení panikovým zámkem dle EN179 do tohoto vytíženého obchodního centra v Kolíně.

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, Praha - dodávka a montáž atypických širokých dveří s olověnou výplní (ochrana proti záření rentgenu), se speciálními silnými nosnými zárubněmi pro velká křídla s olověnou výplní tloušťky několika milimetrů; každé dveřní křídlo vážilo více jak 110 kilogramů. Realizace proběhla za minimálního narušení provozu a bez narušení ordinačních hodin včetně stavebních úprav pro nosné zárubně

Bytový dům Krkonošská, Praha - realizace subdodávky montáže dveří, zárubní a úprav pro zákazníka, který neměl vlastní kapacitu pro montáž stovek dveří včetně truhlářských úprav na místě. Dveře a zárubně z masivu, část byla v protipožární úpravě

Hotel Stages, Praha - osazení dvoukřídlých dveří a zárubní v protipožární úpravě, dodávka panikových hrazd a elektronických samozavíračů s koordinátorem, přičemž se jednalo a atypické dveře ve výšce 230 cm

Lego, Kladno - dodávka a montáž požárních dveří do nového zázemí pobočky této firmy v Kladně vyrábějící světově známé a oblíbené hračky

Základní škola a mateřská škola Na Beránku, Praha - dodávka a montáž 41 dveří a ocelových zárubní v požárním provedení realizovaných během letních školních prázdnin. Na celou akci byla velmi krátká doba - od zaměření otvorů, zadání výroby, vybourání nevyhovujících zárubní, zazdění nových zárubní až po finální montáž včetně zednických a malířských úprav což vyžadovalo maximální koordinaci prací ve vymezeném krátkém časovém úseku

Základní škola Kozinova, Praha - dodávka a montáž 25 dveřních křídel s voděodolnou speciální úpravou do kuchyňské části této školy, dveře Aqua

Obecní úřad Holín - dodávka a montáž speciálních zlamovacích dveří v atypickém rozměru 280/260 cm, které se skládají na 4 díly; dodávka v masivu a barvě RAL dle požadavku klienta

Filmové ateliéry Letňany, Praha - dodávka atypických ocelových dveří a zárubní do celého areálu bývalých hal Avia Letňany pro americkou filmovou společnost, včetně protihlukové úpravy na přání klienta, vzhledem k tomu, že v ateliéru se natáčí i kaskadérské scény za použití ohně, naše dodávka a montáž musela splnit speciální požadavky na úpravy a to i z pohledu požární bezpečnosti.

České vysoké učení technické, Praha - realizaci rozsáhlé rekonstrukce části objektu ČVUT, na fakultě dopravní v Praze. Jedná se o výměnu historických dveří, resp. architektonicky chráněných dveřních stěn, které oddělují jednotlivá křídla budov této vysoké školy. Výška dveřních stěn dosahuje u některých dveří až 4250 mm, přičemž současně se jednalo o striktní architektonický požadavek na výrobu replik původních stěn, ovšem již se splněním aktuálních bezpečnostních a požárních požadavků. Výsledně se tedy jedná o požární, kouřotěsné stěny, s panikovými zámky a s přípravou na čipový systém pro řízení přístupových práv do jednotlivých křídel objektu této vysoké školy

České vysoké učení technické, Praha - osazování speciálních elektronických otvíračů do stávajících historických dveří což vyžadovalo rozebrání původních historických dveří včetně skleněných výplní, instalování systému a to vše bylo zprovozněno během jednoho dne u 3 kusů dvoukřídlých cca 4 metrů vysokých dvoukřídlých dveří 

Obchodní areál Dolní Poustevna - dodávka dřevěných interiérových a bezpečnostních dveří, dále pak ocelových dveří a zárubní s děleným tepelným mostem DTM pro osazení do fasády, pokračování realizace na dalším projektu

Hasičská zbrojnice a zázemí služeb, Líbeznice - dodávka a montáž protipožárních dveří a zárubní s nadsvětlíkem, posuvných a ocelových zárubní včetně ocelových stěn s bezpečnostním sklem, realizace ve velmi krátkém období jednoho měsíce od objednání během konce roku (konec projektového financování) pro projekt financovaný Evropskou unií; následně dodání výroba, dodání a montáž kuchyní a stolů, ocelová profilová konstrukce pro hasiče (zázemí pro hasiče), požadavek na specifickou hasičskou červenou barvu celého provedení

Nemocnice Český Brod - dodávka, montáž a certifikace dveří objektu za současného provozu. Tato akce spočívající v demontáži starých dveří, dodávky nových dveří a zárubní byla velmi náročná z důvodů současného provozu objektu nemocnice, což kladlo vysoké požadavky na logistiku dodávek, a to v návaznosti na připravenost jednotlivých částí, a organizaci a řízení montáže na tomto objektu. Celá realizace byla dle požadavků generálního dodavatele rozdělena do 3 etap, přičemž tyto 3 etapy se prolínaly všemi čtyřmi nadzemními patry

Administrativní budova MPP - SHILL DENTAL CLINIL, Praha - realizace dodávky dveřních technologií pro tuto kliniku na Praze 4 je zajímavá především z požadovaného řešení na dodávku bezfalcových dveří, s kruhovými okny a s Pb vystýlkou o tloušťce 1 až 2 mm, podle požadavků projektanta a to ve dveřích i sklech pro ochranu

Kanceláře ARCA, Praha - pro společnost ARCA byla realizována dodávka 15 ks bezfalcových dveří s elektronickými zámky, které byly napojeny na bezpečnostní a požární systém celého objektu. I když projektově se jednání o známé řešení, faktická realizace dodávky a nastavení si vyžadovala maximální technické know-how našich specialistů. Kanceláře společnosti ARCA jsou blízko sídla společnosti AVAST, kde jsme realizovali také obdobnou zakázku v roce 2017

Základní škola Brandýs nad Labem - pro tuto školu byla realizována během letních prázdnin roku dodávka 50 ks protipožárních dveří do různých pavilonů této školy včetně výměny ocelových zárubní. Vzhledem k tomu, že školní rok každoročně začíná v září, nemohlo dojít k žádné možnosti posunutí termínu dokončení akce, takže naši specialisté pro splnění tohoto termínu pracovali i v sobotu a neděli aby školáci už mohli přijít do školy s novými dveřmi. Dodávka dveří a zárubní byla realizována ve veselých barvách dle požadavků vedení školy a pevně věříme, že se i tato barevnost pozitivně podepíše na školních výsledcích žáků